Emri i Lëndës : Variante të Anglishtes
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 311-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda e sheh zhvillimin e gjuhës Angleze nga pikëpamja historike, dhe është gjithashtu një studim i varianteve të Anglishtes në botën moderne e cila mbulon dialektet, gjuhën kreole, përdorimin e lingua franka dhe vendodhjet gjeografike të Anglishtes si gjuhë e parë dhe gjuhë e dytë. Do të krahasohen edhe shqiptimet e Anglishtes standarte Britanike me Anglishten e Amerikës dhe Kanadasë.
Objektivat Studentët do të mësojnë zhvillimin historik kronologjik të Anglishtes, shndërrimin e saj në një lingua franka, dhe përdorimin e saj sinkronik në botën moderne. Do të theksohen aplikimet gjuhësore në botën reale, dhe të dhënat do të mblidhen nga informatorët dhe nga burime të tjera, dhe do të prezantohen në klasë në grupe dyshe ose në skuadra.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Historia e gjuhës Angleze – pjesa I, IE=International English Text, HI= History of English TextReading: HI chpt 1, Overview
2Historia e gjuhës Angleze – pjesa II, Historia e Turqishtes, Shqipes, gjuhës Frisiane, dhe gjuhës Kelte- një krahasim Reading: HI Chpt I, Overview
3Gjuhët dhe Popujt; Danezët, Keltët, Vikingët, Shqiptarët, Turqit. Reading: HI Overview of pronunciation, morphology, syntax of English HI Chpts. 2, 3
4Lufta dhe përhapja e gjuhës Reading: HI Vocabulary, Standardization of English, Chpts 4, 5
5Lingua Franka: Suahilisht, Arabisht, Frengjisht, Spanjisht, portugalisht, gjuha Holandeze, dhe fjalët Anglisht të huazuara. Reading: HI Names and English in Britain and North America, Chpts 6, 7, 8
6Gjuha dhe pushteti: gjuha dhe imperializimi. charting GD and language: 1890, 2003, 2013. Language and Power Essay Reading: HI English Worldwide Chpt. 9
7Historia dhe Varietet e gjuhës Reading: ReviewHI- all chapters
8Provim Gjysmëfinal
9IPA (Alfabeti fonetik ndërkombëtar) dhe zanoret. 2 standardet e Anglishtes Reading: IE Intro, Glossary , Chpt 1
10Australia, Afrika e jugut, Uellsi, Reading: IE Chpt. 2
11Shqiptimi rajonal i Anglishtes në Amerikn e Veriut. Reading: IE Chpt. 3
12Krahasimi i Anglishtes me Anglishten e Amerikës së Veriut , Gjuha Skoceze dhe Irlandeze. Reading: IE Chpt. 4 and 5
13Anglishtja e Indisë perëndimore dhe gjuha Kreole Reading: IE Chpt. 6
14Anglishtja si gjuhë e dytë në botë Reading: IE Chpt. 7
15Përsëritje për prezantimin përfundimtar në grup Reading:IE Review
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantim PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohuri mbi Anglishten standarde të Britanisë, Amerikës dhe Kanadasë.
2Njohuri kronologjike mbi zhvillimet historike të Anglishtes, dhe mundësi për të ndjekur zhvillimin e gjuhëve të tjera.
3Njohuri të përdorimit sinkronik dhe zhvillimeve të fundit të Anglishtes si lingua franka në botën moderne.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11414
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)