Konferenca e 5-të Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Kolegji Universitar Bedër në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Burch University dhe British Council, organizuan Konferencën e Pestë Ndërkombëtare në Gjuhë dhe Letërsi Angleze. Në këtë konferencë pati pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Greqia, Bosnje-Hercegovina, Bullgaria, Hollanda, Turqia dhe Amerika.

Gjatë seancave paralele të zhvilluara, pati një larmishmëri në prezantimet e punëve kërkimore të akademikëve pjesëmarrës, duke prekur tema dhe çështje të ndryshme, si dhe duke përcjellë ide dhe sugjerime të reja për dëgjuesit.

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze tashmë e ka kthyer në traditë përfshirjen e studentëve duke iu dhënë mundësinë të prezantojnë punët e tyre kërkimore në të tilla konferenca, ku pati një numër të madh pjesëmarrjeje studentore. Prezantimet e tyre patën një impakt mjaft pozitiv si tek studentët e tjerë, ashtu edhe tek akademikët, të cilët kanë tashmë përvojë në këtë fushë.