Drejtuesit e institucionit takim me Këshillin Studentor

Këshilli Studentor i KU Bedër zhvilloi një takim në formë bëshkëbisedimi me drejtuesit më të lartë të këtij institucioni, të cilët shprehën vlerësimin për angazhimin e studentëve në përfaqësimin e zërit studentor dhe rëndësinë që ata kanë për të realizuar një bashkëpunim të frytshëm në vazhdimësi mes studentëve dhe organeve drejtuese të institucionit. Kjo për të rritur cilësinë dhe për të siguruar përfaqësim të mendimeve, sugjerimeve dhe ideve të studentëve. Gjatë takimit përfaqësuesit e studentëve patën mundësinë të diskutonin rreth kërkesave dhe sugjerimeve të ndryshme si dhe të paraqisnin ide projekte për të ardhmen me fokus tek zëri dhe energjia studentore.