Stafi

Stafi Akademik

Albana Cekrezi
Enriketa Sogutlu
Irena Shehu
Isa Erbaş
Isa Erbaş është lektor i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në IAL, “Hëna e Plotë-BEDËR”, Tiranë, Shqipëri. Në vitin 1999 përfundoi studimet Bachelor dhe Master në Gjuhë dhe Letërsi Angleze në Universitetin Shtetëror Pedagogjik të Penzës, Rusi.
Temisa Isufi
William Karl Martin
Zamira Hodo
Elvana Shtepani