Emri i Lëndës : Letërsia dhe Kultura Mesjetare
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 433-1 D 1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Mesjeta përfshin rreth një mijë vjet të historisë Evropiane. Për të kuptuar dhe vlerësuar çdo vepër letrare që i përket mesjetës, është e nevojshme që Evropën ta konsiderojmë si një të vetme. Në këtë mënyrë kjo lëndë synon të bëjë të mundur kuptimin e zhvillimit kulturor në mesjetë duke analizuar vepra të ndryshme të letërsisë mesjetare Evropiane.
Objektivat Objektivi kryesor i kësaj lënde është të njohë studentët me letërsinë dhe kulturën mesjetare të Evropës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kreativiteti i Gjuhës Njeriut
2Natyra e Gjuhësisë
3Komponenti i sintaktik
4Baza biologjike e Gjuhës
5Përvetësimi i gjuhës
6Zhvillimi Gjuha vonë
7Një Model për Prodhimin Gjuha
8Karakteristikat akustike e bashkëtingëllore
9Dëgjuesi: Fjala Perceptimi
10Roli i Drejtshkrimit
11Realiteti psikologjik i strukturës sintaktike
12Informacione Përdoret për të ndërtuar struktura
13informacion jo-gjuhësore
14Përpunimi diskursi
15Struktura e bisedave
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi dhe vlerësimi çdo vepre letrare që i përket mesjetës, është e nevojshme që Evropën ta konsiderojmë si një të vetme.
2Kuptimi i zhvillimit kulturor në mesjetë duke analizuar vepra të ndryshme të letërsisë mesjetare Evropiane.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte115
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 141
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.64
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)