Emri i Lëndës : Histori dhe Kulturë Amerikane
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 312-1 B 6 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë i paraqet studentëve periudhat më kryesore të historisë së SHBA-së, si dhe ndikimet e tyre në formimin e kulturës.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuritë bazë për momentet kryesore të historisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, popullit amerikan dhe shoqërisë amerikane. - Të mundësojë informimin e studentit në lidhje me të dhëna që nga periudha e historisë paraeuropiane të kontinentit të Amerikës së Veriut dhe deri në ditët tona. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet periudhës së paskolonizimit evropian të Amerikës dhe veçanërisht ngjarjeve që nga lufta për pavarësi nga Anglia e në vazhdim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Popujt indigjenë të Amerikës, deri më 1500
2Ngritja e Botës së Atlantikut, 1400-1625
3Shfaqja e shoqërive koloniale ,1625–1700
4Obligacionet e Perandorisë, 1660–1750
5Rrugët për në Revolucion, 1750-1776
6Sigurimi i Pavarësisë, Përcaktimi i Kombit 1776-1778
7Nisja e Republikës së Re, 1788-1800
8Provimi gjysmëfinal
9Nisja e Republikës së Re, 1788-1800
10Kultura dhe jeta e përditshme
11Traditat e Shteteve të Bashkuara
12Traditat e Shteteve të Bashkuara
13Vlerat Amerikane
14Arritjet
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohuri dhe analizë mbi luftërat në SHBA
2Të njohë dhe të analizojë elementet e SHBA-së si superfuqi botërore
3Të vlerësojë historinë në funksion të formimit të kulturës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte115
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)