Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 201-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hapat e para per njohjen e gjuhes frenge (shqiptimi) dhe Frances (simbolet e saj)
2Kontaktat e para - 1. pershendetjet 2. si te prezantojme veten dhe nje person tjeter (identiteti, kombesia) - gramatike: foljet quhem dhe jam
3 3. prezantimi: profesionet; Gramatike: tu/vous; gjinia femerore e mbiemrave / nyjet e shquara: le, la, l', les
4 4. pershendetjet formale dhe jo formale; Gramatike: pyetjet - direkt, me
5Si te marrim e te japim informacione: je voudrais... ; s'il vous plait... excusez-moi... Gramatike: peremrat pyetes; Quel?...
6Si te shprehim pasionet dhe endrrat tona: • Koha e tashme: foljet- aimer, adorer, jouer dhe shprehjet perkatese (un peu, beaucoup, a la folie);
7Si te flasim per nje vend: 1. te flasim per qytetin, lagjen... te pyesim e te japim nje shpjegim; Shprehja : il y a; c'est... Gramatike: Voyage: la France
8Provim i ndermjetem
92. Orientimi: a gauche... Gramatike: foljet: aller, prendre, descendre, tourner... Carnet de voyage: La France, pays européen
10Si te organizojme kohen: aktivitetet e perditshme Gramatike: foljet vetvetore Carnet de voyage: Paris, hier et aujourd'hui;
11Si te propozojme, te ftojme... Gramatike: qu'est-ce que, quoi...folja bej Projet: Faire découvrir votre ville
12Si te flasim per familjen: fjalori perkates Gramatike: peremrat pronor
13Si te pershkruajme nje person: fjalori perkates (mbiemra) Gramatike: Moi aussi... Si/non/oui
14Si te pershkruajme nje send: fjalori perkates Gramatike: mbiemrat (shkalla krahasore, siperore)...
15Si te flasim per te shkuare...; Gramatike: koha e kryer Civilisation: Vacances en France
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Elementet leksikore dhe gramatikore dhe aftesia per t'i perdorur ato ne situata te ndryshme gjate dites
2Aftesite gramatikore ne lidhje me aftesine per te kuptuar dhe shprehur mendimet sipas rregullave kryesore te gramatikes te mesuara gjate vitit akademik
3Aftesia per te mposhtur friken per te komunikuar ne gjuhe te huaj
4Njohuri rreth kultures dhe qyteterimit francez
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 130
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 0500
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 122
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.88
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)