Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 201-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hapat e para per njohjen e gjuhes frenge (shqiptimi) dhe Frances (simbolet e saj)
2Kontaktat e para - 1. pershendetjet 2. si te prezantojme veten dhe nje person tjeter (identiteti, kombesia) - gramatike: foljet quhem dhe jam
3 3. prezantimi: profesionet; Gramatike: tu/vous; gjinia femerore e mbiemrave / nyjet e shquara: le, la, l', les
4 4. pershendetjet formale dhe jo formale; Gramatike: pyetjet - direkt, me
5Si te marrim e te japim informacione: je voudrais... ; s'il vous plait... excusez-moi... Gramatike: peremrat pyetes; Quel?...
6Si te shprehim pasionet dhe endrrat tona: • Koha e tashme: foljet- aimer, adorer, jouer dhe shprehjet perkatese (un peu, beaucoup, a la folie);
7Si te flasim per nje vend: 1. te flasim per qytetin, lagjen... te pyesim e te japim nje shpjegim; Shprehja : il y a; c'est... Gramatike: Voyage: la France
8Provim i ndermjetem
92. Orientimi: a gauche... Gramatike: foljet: aller, prendre, descendre, tourner... Carnet de voyage: La France, pays européen
10Si te organizojme kohen: aktivitetet e perditshme Gramatike: foljet vetvetore Carnet de voyage: Paris, hier et aujourd'hui;
11Si te propozojme, te ftojme... Gramatike: qu'est-ce que, quoi...folja bej Projet: Faire découvrir votre ville
12Si te flasim per familjen: fjalori perkates Gramatike: peremrat pronor
13Si te pershkruajme nje person: fjalori perkates (mbiemra) Gramatike: Moi aussi... Si/non/oui
14Si te pershkruajme nje send: fjalori perkates Gramatike: mbiemrat (shkalla krahasore, siperore)...
15Si te flasim per te shkuare...; Gramatike: koha e kryer Civilisation: Vacances en France
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 130
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 0500
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 122
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.88
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)