Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge III
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 301-1 D 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Uniteti 6 – "Se faire plaisir " 1. Te blejme : “ Nje dhurate per Zhyljenin” • Si te shprehim zgjedhjet tona : folja “ choisir” . Perdorimi i shprehjes : je voudrais... • Si te kerkojme dhe te japim nje cmim; Folja “payer”;
2Uniteti 6 – "Se faire plaisir " 2. Ngjyrat dhe format : • Si te pershkruajme nje objekt (format, ngjyrat); • Gramatike : mbiemrat per formen, ngjyren, materialin dhe peshen; • Folja “peindre” 3. Si te vishemi :Tendencat e modes • Fjalori perkates mbi veshjet dhe shijet; • Si te pyesim e te pergjigjemi per veshjet, moden, tendencat : folja “s’habiller” • Teme diskutimi : tendencat e modes sot
3Uniteti 6 – "Se faire plaisir " 4. Si te shprehim sasine : “ Un cocktail” • Perdorimi I nyjeve dhe ndajfoljeve per te shprehur sasine ; • Perdorimi I tyre ne formen pohore dhe mohore 5. Te bashkebisedojme mbi ushqimin dhe pijet : • Si te porositim ne restorant; • Fjalori perkates mbi ushqimet dhe pijet si dhe si te shprehim shijet tona; • Test “Si ushqeheni?”. Kuzhina franceze • Teme diskutimi : “Kuzhina franceze dhe ajo shqiptare” Te shprehim kenaqesine 6. Festa : “Le te festojme” • Reportazh : “Franca feston” (festa e luleve, e Vitit te Ri etj.); • Fjalori perkates dhe perdorimi I ndajfolje : “encore”/“toujours dhe I shprehjes mohore : “ne…plus”;
4Uniteti 7 - "Cultiver ses relations" 1-2. “La confidance” • Foljet “donner” et recevoir; • Peremrat vetor : trajtat e shkurtra. 3. “Astrologjia zbulon karakterin tuaj” • Si te karakterizojme nje person : aspekti fizik dhe karakteri ; • Projekt : “Karakteristikat e shenjes suaj te horoskopit...”
5Uniteti 7 "Cultiver ses relations" 5- 6. Si te japim nje urdher apo keshilli : “Conseils” • Perdorimi i menyres urdherore (forma pohore, mohore) me trajtat e shkurtra te peremrave vetor ; • Perdorimi i foljeve “penser”, “croire”; 5. Si te shkruajme : “Petits messages entre amis” • Hapat e para ne shkrimin e mesazheve te shkurtra (ftesa, falenderim, informacion...) 6. “Le gout des autres ou la difficulté de communiquer” • Diskutime mbi temen duke u bazuar ne shembujt e mesimit.
6Uniteti 8 "Decouvrir e passe" 1-2 -3 Si te flasim per te kaluaren dhe te tregojme momente te ndryshme te jetes dhe te familjes Gramatike : Perdorimi dhe formimi i kohes se menyres deftore "e passe compose" (koha e shkuar)
7Uniteti 8 "Decouvrir e passe" 4-5-6 Si te flasim per kohezgjatjen e ngjarjeve, veprimet e perseritura Gramatike : perdorimi dhe formimi i kohes se pakryer se menyres deftore Diskutim ne klase " Ngjarje dhe histori" (Shqiperi)
8Uniteti 9 "Entreprendre" 1. Te flasim per nje nderrmarrje dhe fjalori perkates 2-3. Si te shprehim nje nevoje Gramatike : koha e ardhme dhe shprehje per rrhejdhen e ngjarjeve )pas encore, presque, deja), koha "passe recent"
9Uniteti 9 "Entreprendre" 4-6 Si te prezantojme nje projekt dhe realizimi i tij ( shpirti i nje nderrmarjeje) 5. Ligjerata e zhdrejte : si te sjellim fjalet e nje bashkebiseduesi
10Uniteti 10 : "Prendre des decisions" 1-2 -3 Si te krahasojme veprimet sipas cilesise dhe sasise; si te shprehim ngjashmeri dhe ndryshime Gramatike : shkalla krahasore e siperore
11Uniteti 10 : "Prendre des decisions" 4-5 Supozime dhe krahasimi i vendeve Gramatike : struktura si+present.... rien...que...seulement 6. Te flasim per televizionin dhe emisionet televizive Diskutim ne klase " Mediat ne Shqiperi"
12Uniteti 11 : "Faire face aux problemes" 1-2 Si te percaktojme nje problem dhe te karakterizojme nje veprim Gramatike : ndajfoljet dhe ndojfolja 'y' 3. Te flasim per shendetin "Shendeti dhe semundjet" Diskutim ne klase " Mbrojtja e mjedisit" parqet dhe rezervat natyrioe
13Uniteti 11 : "Faire face aux problemes" 4-5. Si te ndalojme apo te autorizojme / te njohim jeten politike (organizimi administrativ dhe politik) Gramatike : peremrat vetore kundrinore dhe perdorimi i tyre Diskutim ne klase "Jeta politike ne Shqiperi para dhe pas komunizmit"
14Uniteti 12 : "S'evader" 1-2 Si te karakterizojme e te pershkruajme nje vend / Si te shprehim ndjenjat tona Gramatike : perdorimi i peremrave qui , que dhe ou ne fjali te ndryshme 3. Te udhetojme
15Uniteti 12: "S'evader" 4-5 Te perckatojme / Te flasim per librat dhe leximin Gramatike : perdorimi i strukture faire+ folje Teme diskutimi : "Leximi sot"
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale330
Punë laboratori110
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 41560
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 12020
Ngarkesa totale e orëve 132
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.28
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)