Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 201-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 1. Si te themi daten : “Le temps passe ” • Njohja dh perdorimi i nocioneve mbi kohen, daten : kalendari; • Si te pyesim e te pergjigjem per daten (kur? ne cilin vit?...) • Organizimi i nje gare ne klase mbi njohje te datave historike te lidhura me Francen;
2Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 1. Si te themi daten : “Le temps passe ” • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 2. Ora : “Quelle heure est-il?” • Te pyesim dhe te pergjigjemi per oren; • Te njohim shprehjet qe lidhen me oren; • Foljet “commencer”, “finir”, “ouvrir” “fermer”;
3 Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 2. Ora : “Quelle heure est-il?” • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 3. Si te japim informacione mbi axhenden : “Le message” • Perqasja dhe krahasimi i planit te punes (axhende-tekst); • Si te japim informacione mbi kohen; • foljet “ partir” , “ arriver” ; • permerat vetor moi, toi... • Ushtrime dhe diskutime mbi temen.
4Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 4. Si te ftojme, pranojme apo refuzojme nje ftese : “L’invitation” • Si te pyesim dhe t’i pergjigjemi nje ftese; • Fjalori dhe shprehjet per te pranuar apo jo nje ftese; • Foljet “vouloir”, “pouvoir”, “devoir” • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 5. Si te pyesim e te pergjigjemi : “Propositions” • Fjalite pyetese pohore dhe mohore; • Pergjigjet me : Oui, Si; • Strukturat : moi aussi, moi non plus.
5Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 5. Si te pyesim e te pergjigjemi : “Propositions” • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 6. Si te bejme nje program aktiviteti kulturor : “ Week-and en francais” • Diskutim ne klase dhe organizimi i nje fundjave kulturore ne Tirane
6Uniteti 4 – Te zbulojme mjedisin qe na rrethon 1. Si te orientohemi : “ Ou est la rue Lepois? ” • Fjalori perkates per orientimin ; • Peremrat pronor; • Numeroret rreshtore; • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 2. Tour de France • Itinerari i “Tour de France”; • Fjalori perkates per te shprehur itinerarin; • Pasurimi i fjalorit mbi vendndodhjen e objekteve dhe personave;
7Uniteti 4 – Te zbulojme mjedisin qe na rrethon 3. Si te kerkojme nje banese : “Shtepine ime e endrrave” • Fjalori dhe shprehjet perkatese mbi banesen : llojet e ndryshme te banesave, mbiemrat per te pershkruar nje banese; • Gramatike : Foljet “acheter”, “vendre”, “louer”; • Pune ne grupe mbi temen “Shtepia juaj e endrrave”; 4.Si te shprehim perkatesine : “Quel désordre!” • Shprehja e perkatesise nepermjet peremrave pronore;
8Uniteti 4 – Te zbulojme mjedisin qe na rrethon 5. Si te shprehemi mbi aktivitetet e perditshme : “24 ore ne France” • Aktivitetetet e perditshme dhe fjalori perkates; • Foljet vetvetore; • Diskutim ne klase mbi temen : “Ritmi I jetes ne France dhe ne Shqiperi” 6. Si te percaktojme rregullat : “ Ca ne va pas” • Njohja dhe perdirimi i strukturave gramatikore per te shrehur urdher (menyra urdherore…) • Pune ne grup per te shprehur urdher apo keshilla sipas strukturave te mesiperme;
9Uniteti 5 – Te informohemi 1. “Retour de la foire” • Si te shprehemi mbi veprimet ne te kaluaren (njohja dhe perdorimi i kohes se kryer ne frengjisht); • Gramatike : formimi i formes pohore, mohore dhe pyetese te kohes se kryer me foljen kam ; 2. Si te shprehemi mbi axhenden e nje personi ne te kaluaren: “Surprise de lundi matin” • Gramatike : formimi i formes pohore, mohore dhe pyetese te kohes se kryer me foljen jam; • Pershkrimi i nje ngjarjeje ne te tashmen dhe ne te kaluaren (krahasimi i dy koheve te menyres deftore) ;
10Uniteti 5 – Te informohemi 3. E dini perse? • Kuriozitete (quiz per te testuar njohurite mbi Francen dhe francezet); • Pune ne grup mbi materiale shtese mbi kete teme (kenge, dokumenta, video…); • Njohja dhe perdorimi I disa fjaleve pyetese dhe lidhezash (perse, sepse, por…) 4. Si te shprehim sigurine dhe dyshimin : “ Ne kerkim te nje shpjegimi” • Njohja dhe perdorimi i fjalorit perkates ; • Diskutim ne klase (pune ne grup) mbi temen : “ Hetim mbi zhdukjen e nje dosjeje informatike” ;
11Uniteti 5 – Te informohemi 5. Te zbulojme lidhjet midis fjaleve : familja e fjaleve • Si te ndertojme emrat qe shprehin veprim ngai foljet; 6. “ Point info” • Si te informohemi ne mjeteve dhe pikave te ndryshme te informimit; • Njohja dhe perdorimi i pyetjeve direkte dhe ligjerates se zhdrejte me strukturen “ je voudrais savoir si...” ; • Diskutim ne klase (pune ne grup) mbi temen : “Ndertimi i nje faqjeje interneti”.
12Uniteti 6 – Te shprehim kenaqesine 1. Te blejme : “ Nje dhurate per Zhyljenin” • Si te shprehim zgjedhjet tona : folja “ choisir” . Perdorimi i shprehjes : je voudrais... • Si te kerkojme dhe te japim nje cmim; Folja “payer”;
13Uniteti 6 – Te shprehim kenaqesine 2. Ngjyrat dhe format : • Si te pershkruajme nje objekt (format, ngjyrat); • Gramatike : mbiemrat per formen, ngjyren, materialin dhe peshen; • Folja “peindre” 3. Si te vishemi :Tendencat e modes • Fjalori perkates mbi veshjet dhe shijet; • Si te pyesim e te pergjigjemi per veshjet, moden, tendencat : folja “s’habiller” • Teme diskutimi : tendencat e modes sot
14Uniteti 6 – Te shprehim kenaqesine 4. Si te shprehim sasine : “ Un cocktail” • Perdorimi I nyjeve dhe ndajfoljeve per te shprehur sasine ; • Perdorimi I tyre ne formen pohore dhe mohore 5. Te bashkebisedojme mbi ushqimin dhe pijet : • Si te porositim ne restorant; • Fjalori perkates mbi ushqimet dhe pijet si dhe si te shprehim shijet tona; • Test “Si ushqeheni?”. Kuzhina franceze • Teme diskutimi : “Kuzhina franceze dhe ajo shqiptare”
15Uniteti 6 – Te shprehim kenaqesine 6. Festa : “Le te festojme” • Reportazh : “Franca feston” (festa e luleve, e Vitit te Ri etj.); • Fjalori perkates dhe perdorimi I ndajfolje : “encore”/“toujours dhe I shprehjes mohore : “ne…plus”;
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11515
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)