Emri i Lëndës : Vepra e Shekspirit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 351-1 D 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të zhvilluar aftësi në analizimin e veprave të Shekspirit.
Objektivat Duke u përqëndruar në analizën e një lojë të vetme (Makbethit), studentët mësojnë se si të përgjigjen në mënyrë analitike, kritike dhe imagjinative veprave të Shekspirit
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Makbeth
2Makbeth: Act I
3Makbeth: Act I
4Makbeth: Act I
5Makbeth: Act II
6Makbeth: Act II
7Makbeth: Act III
8Provim gjysmëfinal
9Makbeth: Act III
10Makbeth: Act IV
11Makbeth: Act IV
12Makbeth: Act V
13Makbeth: Act V
14Makbeth: Act V
15Përmbledhje
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi i pasurisë dhe shumëllojshmërisë së kuptimeve në një tekst Shekspirian
2Leximi dhe analiza e një teksti në mënyrë analitike kritike dhe imagjinative
3Ndikimi i kulturës në kuptimin dhe analizën e veprave letrare
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 177
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)