Emri i Lëndës : Studime Britanike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 258-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë kurs studentët do të njihen me historinë e kritikës letrare. Në qendër do të jenë mendimet e kritikëve të ndryshëm dhe qasjet në letërsi do të vlerësohen gjerësisht.
Objektivat Kursi synon t'u japë studentëve një informacion të plotë mbi Mbretërinë e Bashkuar, duke trajtuar sistemin e qeverisjes dhe institucionet përkatëse, kulturën dhe qytetërimin bashkëkohor, marrëdhëniet e këtij vendi me vendet e tjera evropiane dhe me Komonuelthin, si edhe zhvillimin ekonomik dhe turistik.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Mbretëria e Bashkuar, njerëzit, qeverisja, marrëdhëniet me jashtë
2Monarkia britanike, parlamenti britanik
3Sistemi partiak, qeverisja lokale
4Sistemi gjygjësor
5Britania dhe Bashkimi Europian
6Britania dhe Komonuelthi. Marrëdhëniet ndërkombëtare
7Jeta sociale dhe kulturore
8Provimi gjysmëfinal
9Mediat dhe komunikimi
10Sporti
11Arti dhe muzika
12Festat, arti i të ngrenit
13Ekonomia dhe Financa
14Transporti, çështjet e mjedisit
15Përsëritje
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja e shkrimtarëve idetë e të cilëve kanë kontribuar në kritikën letrare
2Kuptimi i principeve të lidhura me teorinë letrare
3Formulimi i principeve personale në lidhje me teorinë dhe kritikën në letërsi
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte11
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final41
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final59
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 177
Gjysmë finale 188
Provimi final 11414
Të tjera 177
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)