Programi i shkëmbimit të studentëve MEVLANA

Filluan aplikimet për programin e shkëmbimit të studentëve Mevlana.

Ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit nga koordinatori i këtij programi në departamentet përkatëse dhe më pas dorëzojini ato.

Afati i fundit i aplikimeve është data 10.04.2015