“Bedër”, partner me universitetin e Ekonomisë dhe Shkencave Humane të Varshavës

Kolegji Universitar Bedër nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit me Universitetin e Ekonomisë dhe Shkencave Humane të Varshavës. Marrëveshja konsiston në bashkëorganizimin e aktiviteteve shkencore, shkëmbimit të stafit dhe studentëve, si dhe konsolidimit të marrëdhënieve dypalëshe me qëllim ofrimin e mundësisë për diplomë të dyfishtë për studentët që studiojnë në menaxhim, financë, drejtësi, apo shkenca kompjuterike në të dyja institucionet e arsimit të lartë.

Për më shumë informacion rreth këtij universiteti, klikoni linkun si më poshtë:

https://vizja.pl/en/