Emri i Lëndës : Vepra e Shekspirit
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 351-1 D 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi kryesor I kësaj lënde është të zbuloj mendimet e Shakespeare përmes tekstit të tij: të përkufizojnë përmes analizës së detajuar, jo vetëm idet e shkrimtarit dhe mënyra e tij culturore sociale te “Time”, por gjithashtu të zbulojnë përmes lojërave të tij që e bëjnë Shakespeare universal dhe “Timeless”. Detyra: Një ese për punën e Shakespear te studiuar përmes kësaj lënde.
Objektivat Te motivojë studentët që të kenë një anglishte të avancuar për të kuptuar Shakespeare dhe disa nga kryeveprat e tij nëpërmjet një analize të personazheve , përmbajtjen dhe një sfond socio-ekonomike. Disa nga punët e tij që duhet të studiohet është: - Macbeth - A Midsummer Night’s Dream - Hamlet
Programi i Lëndës
JavaTema
1Sfondi socio ekonomik I shekullit të XXVII
2Teatri Elizabetian I shekullit të XXVII
3Një pikëpamje në kuptimin e Shekspirit dhe vlerat e tij universale
4Macbeth, Hyrja & Përmbajtja
5Macbeth, Personazhet. Rishikimi i përmbajtjes
6Macbeth, Analiza e personazheve kryesore
7Macbeth, Analiza e personazheve, motivet, temat dhe simbolet
8Provimi i ndërmjetëm
9A midsummer Night`s Dream, Hyrja & Përmbajtja
10A midsummer Night`s Dream, Rishikimi I Përmbajtjes
11A midsummer Night`s Dream, Analiza e personazheve kryesore
12Hamlet, Hyrje & Përmbajtje
13Hamlet, Rishikimi I Përmbajtjes
14Hamlet, Analiza e personazheve kryesore
15Hamlet, Analiza e motiveve të personazheve , temat dhe simbolet
16Provim final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët duhet të flasin, shkruajnë, lexojnë dhë dëgjojnë në një nivel të avancuar.
2Studentët duhet të motivohen ne menyrë që të kenë një qasje positive ndaj mesimit të gjuhës angleze
3Studentët të ndihen të sigurt në analizimin e një varieteti të gjerë zhanërash.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 122
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 2510
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)