Emri i Lëndës : Letërsi Amerikane I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 313-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs paraqet lëvizjet, periudhat dhe autorët kryesore të letërsisë amerikane nga fillimet e saj deri në natyralizëm. Ajo mbulon zhanret kryesore të prozës, poezisë dhe dramës. Tekste letrare janë analizuar në kontekstet e tyre historike sociale, dhe vlera e tyre unike kulturore është e qartë.
Objektivat Në fund të këtij kursi, studenti do të jetë në gjendje të: 1.Kuptojë dhe vlerësojë letërsinë amerikane si dokumente historike, reflektime filozofike mbi vlerat amerikane dhe mënyrat e jetesës si dhe veprat e artit. 2.Lexojë, analizojë dhe interpretojë letërsinë dhe ta bëjnë atë pjesë të vlerave dhe përvojës së tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Letërsia e Hershme Amerikane. Shkrimet puritane. Tregimet e skllevërve
2Letërsia koloniale
3Letërsia koloniale
4 Revolucioni dhe arsyeja: Iluminizmi Amerikan
5 Iluminizmi
6Krijimi i literaturës kombëtare: Romantizmi
7Romanticizmi
8Provimi gjysmëfinal
9 Letërsia e Luftës Civile
10Letërsia pas shfuqizimit të skllavërisë
11Zhvillimi i Realizmit
12Realizmi
13Natyralizmi
14Punë të zgjedhura
15Punë të zgjedhura
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi dhe vlerësimi i letërsisë amerikane si dokumente historike, reflektime filozofike mbi vlerat amerikane dhe mënyrat e jetesës si dhe veprat e artit.
2Të jetë në gjendje të lexojë, analizojë dhe interpretojë letërsinë dhe ta bëjnë atë pjesë të vlerave dhe përvojës së tyre
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 166
Gjysmë finale 11414
Provimi final 11313
Të tjera 122
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)