Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 201-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hapat e para per njohjen e gjuhes frenge (shqiptimi) dhe Frances (simbolet e saj)
2Kontaktat e para - 1. pershendetjet 2. si te prezantojme veten dhe nje person tjeter (identiteti, kombesia) - gramatike: foljet quhem dhe jam
3 3. prezantimi: profesionet; Gramatike: tu/vous; gjinia femerore e mbiemrave / nyjet e shquara: le, la, l', les
4 4. pershendetjet formale dhe jo formale; Gramatike: pyetjet - direkt, me "est-ce que” me "inversion" e fjale pyetese- Comment?; foljet e gr. I- en "er" (parler, travailler); verbe "avoir"
5Si te marrim e te japim informacione: je voudrais... ; s'il vous plait... excusez-moi... Gramatike: peremrat pyetes; Quel?...
6Si te shprehim pasionet dhe endrrat tona: • Koha e tashme: foljet- aimer, adorer, detesster dhe shprehjet perkatese (un peu, beaucoup, a la folie);
7Si te flasim per nje vend: 1. te flasim per qytetin, lagjen... te pyesim e te japim nje shpjegim; Shprehja : il y a; c'est... Gramatike: Voyage: la France
8 2. Orientimi: a gauche... Gramatike: foljet: aller, prendre, descendre, tourner... Civilisation: la francophonie
9Si te organizojme kohen : ora, orari, ditet...; Gramatike: foljet : filloj, mbaroj...; parafjale- a (au, aux...)
10Si te organizojme kohen: aktivitetet e perditshme Gramatike: foljet vetvetore Civilisation: week-and a Paris;
11Si te propozojme, te ftojme... Gramatike: qu'est-ce que, quoi...fola bej Udhetim: Festat ne France (quiz)
12Si te flasim per familjen: fjalori perkates Gramatike: peremrat pronor Udhetim: Familja ne France e shqiperi (Projekt)
13Si te pershkruajme nje person: fjalori perkates (mbiemra) Gramatike: Moi aussi... Si/non/oui
14Si te pershkruajme nje send: fjalori perkates Gramatike: mbiemrat (shkalla krahasore, siperore)...
15Si te flasim per te shkuare...; Gramatike: koha e kryer Civilisation: Vacances en France
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale330
Punë laboratori11
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final61
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final39
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 42184
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 136
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.44
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)