Emri i Lëndës : Histori dhe Kulturë Amerikane
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 312-1 B 6 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë i paraqet studentëve periudhat më kryesore të historisë së SHBA-së, si dhe ndikimet e tyre në formimin e kulturës.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuritë bazë për momentet kryesore të historisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, popullit amerikan dhe shoqërisë amerikane. - Të mundësojë informimin e studentit në lidhje me të dhëna që nga periudha e historisë paraeuropiane të kontinentit të Amerikës së Veriut dhe deri në ditët tona. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet periudhës së paskolonizimit evropian të Amerikës dhe veçanërisht ngjarjeve që nga lufta për pavarësi nga Anglia e në vazhdim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Popujt indigjenë të Amerikës, deri më 1500
2Shfaqja e shoqërive koloniale, 1625-1700
3Lidhjet e Perandorisë , 1660-1750
4Arritja e pavarësisë, përkufizimi i kombësisë, 1776-1788
5Fillimi i Republikës së Re, 1788-1800
6Transformimi i shoqërisë amerikane, 1815-1840
7Teknologjia, kultura dhe përditshmëria, 1840-1860
8Provimi gjysmëfinal
9Imigrimi, zgjerimi dhe konflikti mes sektorëve, 1840-1848
10Transformimi i Perëndimit Trans-Mississippi, 1860-1900
11Imigrimi, urbanizimi dhe përditshmëria, 1860-1900
12Politika dhe zgjerimi në një epokë industriale. 1877-1900
13Lufta e ftohtë jashtë vendit dhe brenda tij, 1945-1952
14Sfidat dhe rreziqet globale, 2001 deri më sot
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohuri dhe analizë mbi luftërat në SHBA
2Të njohë dhe të analizojë elementet e SHBA-së si superfuqi botërore
3Të vlerësojë historinë në funksion të formimit të kulturës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)