Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 201-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Uniteti 1 – Prezantimi Kontaktat e para 1-3 te prezantojme veten dhe nje person tjeter - zgjedhimi ne kohen e tashme e foljeve te grupit te pare, foljeve quhem dhe jam
2Uniteti 1 – Prezantimi Si te pyesim per sendet 2-4 Pyetje "Qu-est-ce que c'est? Ici, c'est Gramatike : gjinia mashkullore dhe femerore, nyjet ne frengjisht
3 Uniteti 1 – Prezantimi Rregullat e miresjelljes 5. Shprehjet dhe rregullat e miresjelljes Dialogje dhe ushtrime te ndryshme Perdorimi i parafjales de dhe nyjeve du, de la, des del'
4Uniteti 1 – Prezantimi Te kuptojme gramatiken 6. Kategorite e ndryshme gramatikore dhe vecorite e tyre (emri, mbiemri, folja, ndajfola, parafjala etj)
5Uniteti 2 – Le te njihemi 1-2 Si te pyesim e te pergjigjemi mbi nje person : “pyetjet me est-ce que” • eremrat pronor; • Folja kam, numeroret themeloreUshtrime dhe diskutime mbi temen.
6Uniteti 2 – Le te njihemi 3. Si te shprehim preferencat dhe shijet tona • foljet aimer, adorer, detesster dhe shprehjet perkatese (un peu, beaucoup, a la folie);
7Uniteti 2 – Le te njihemi 4-5 Si te flasim per punen dhe aktivitetet gjate kohes se lire : "Les loisirs“ • Fjalori dhe shprehjet perkatese; • Gramatike : peremri pyetes "Quel"; • Pune ne grupe mbi temen “Profesioni im i ardhshem dhe aktivitete mia te preferuara t e jashteshkollore"”;
8Uniteti 2 – Le te njihemi 6. Si te shprehemi mbi vendin dhe qytetin ku banojme ose te lindjes Fjalori perkates dhe peremrat pronor Pune ne grup "Prezantoni vendin tuaj"
9Uniteti 3 – Si te organizojme kohen : Ora dhe data 1-2 “Kalendari” • Viti, muajt, ditet e javes: Ora dhe fjalori perkates Foljet : filloj, mbaroj...dhe peremrat moi, toi....
10Uniteti 3 – Si te organizojme kohen : Axhenda 3. Si te organizojme diten, axhenda ditore Gramatike : le futur proche
11Uniteti 3 – Si te organizojme kohen : Pyetje-pergjigje 4-5 Propozim-ftese-refuzim : si te propozjme, te ftojme dhe te refuzojme ne menyre te miresjellte nje ftese Gramatike : Inversion ne pyetje
12Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 6. Si te organizojme nje aktivitet dhe fjalori perkates Gramatike : moi aussi, moi non plus, moi si ... Pune ne grup : " Le te organizojme nje aktivitet per fundjaven"
13Uniteti 4 – Te zbulojme mjedisin qe na rrethon 1-2. Orientimi dhe vendodhja : • Si te pyesim dhe te pergjigjemi per vendndodhjen e nje objekti (rruge, shesh, adrese...); • Gramatike : shprehjet per orientimin e vendndodhjen : tout droit, a gauche..., peremrat deftore : ce, cette ...
14Uniteti 4 – Te zbulojme mjedisin qe na rrethon 3-4. Banesa : “ Shtepia e endrrave te mia” • Perdorimi I peremrave pronore dhe formave te tjera te perkatesise (parafjala de) ; •Teme diskutimi " "Shtepia ime e endrrave"
15Uniteti 4– Te zbulojme mjedisin qe na rrethon 5. Te njohim ritmet e jetes ne France • Fjalori perkates dhe perdorimi dhe zgjedhimi i foljeve vetvetore; 6. Te percaktojme rregulla " Bashkejetesa" Perdorimi i menyres urdherore dhe shprehjeve te ngjashme me te Diskutim ne klase " Si e mendoni bashkejetesen dhe rregullat tuaja per te"
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale330
Punë laboratori110
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1400
Detyra 42184
Gjysmë finale 122
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 136
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.44
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)