Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge III
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 301-1 D 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi
Objektivat
Programi i Lëndës
JavaTema
1Uniteti 6 " Se faire plaisir" 1. Te blejme : “ Nje dhurate per Zhyljenin” • Si te shprehim zgjedhjet tona : folja “ choisir” . Perdorimi i shprehjes : je voudrais... • Si te kerkojme dhe te japim nje cmim; Folja “payer”; 2. Ngjyrat dhe format : • Si te pershkruajme nje objekt (format, ngjyrat); • Gramatike : mbiemrat per formen, ngjyren, materialin dhe peshen; • Folja “peindre”
2Uniteti 6 " Se faire plaisir" 3. Si te vishemi :Tendencat e modes • Fjalori perkates mbi veshjet dhe shijet; • Si te pyesim e te pergjigjemi per veshjet, moden, tendencat : folja “s’habiller” • Teme diskutimi : tendencat e modes sot Uniteti 6 – Te shprehim kenaqesine 4. Si te shprehim sasine : “ Un cocktail” • Perdorimi I nyjeve dhe ndajfoljeve per te shprehur sasine ; • Perdorimi I tyre ne formen pohore dhe mohore 5. Te bashkebisedojme mbi ushqimin dhe pijet : • Si te porositim ne restorant; • Fjalori perkates mbi ushqimet dhe pijet si dhe si te shprehim shijet tona; • Test “Si ushqeheni?”. Kuzhina franceze • Projekt: “Kuzhina franceze dhe ajo shqiptare”
3Uniteti 6 " Se faire plaisir" 6. Festa : “Le te festojme” • Reportazh : “Franca feston” (festa e luleve, e Vitit te Ri etj.); • Fjalori perkates dhe perdorimi I ndajfolje : “encore”/“toujours dhe I shprehjes mohore : “ne…plus”;Uniteti 7 – Marredheniet shoqerore 1. Rrregullat e miresjelles : “La réception” • Si te ftojme, te pranojme apo refuzojme, te falenderojme...; • Peremrat vetore : trajtat e shkurtra • Foljet : “envoyer”, “rendre”, “recevoir”
4Uniteti 7 "Cultiver ses relations" 2. “ La confidance” • Foljet “donner” et recevoir; • Peremrat vetor : trajtat e shkurtra. 3. “Astrologjia zbulon karakterin tuaj” • Si te karakterizojme nje person : aspekti fizik dhe karakteri ; • Projekt : “Karakteristikat e shenjes suaj te horoskopit...”
5Uniteti7 "Cultiver ses relations" 4. Si te japim nje urdher apo keshilli : “Conseils” • Perdorimi i menyres urdherore (forma pohore, mohore) me trajtat e shkurtra te peremrave vetor ; • Perdorimi i foljeve “penser”, “croire”; 5. Si te shkruajme : “Petits messages entre amis” • Hapat e para ne shkrimin e mesazheve te shkurtra (ftesa, falenderim, informacion...) 6. “Le gout des autres ou la difficulté de communiquer” • Diskutime mbi temen duke u bazuar ne shembujt e mesimit.
6Uniteti 8 "Decouvrir e passe" 1. “ Une époque, une chanson” • Perdorimi i te shkuares per te treguar nje ngjarje : e pakryera • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 2. “ Un champion” • Harmonizimi i dy koheve : e kryer dhe e pakryer
7Uniteti 8 "Decouvrir e passe" 2. “ Un champion” • Ushtrime dhe ngjarje te treguara ne te shkuaren (projekt). 3. Te flasim mbi familjen • Pjesetaret e familjes dhe te afermit; • Projekt e diskutim mbi familjen ne Shqiperi dhe ne France.
8Uniteti 8 "Decouvrir e passe" 4. Si te percaktojme momentin e veprimit dhe kohezgjatjen : “Ca fait longtemps” • Si te shprehim kohezgjatje nepermjet shprehjeve dhe koheve te foljes • Diskutim dhe ngjarje te treguara ne te shkuaren sipas temes (projekt) 5. Te flasim per aktivitete te perditshme ne te shkuaren dhe ndryshimet : “Présent et passé” • Perdorimi i shprehjeve dhe koheve te foljeve per kete teme; • Diskutime ne klase. Projekti : “Jeta ime dhe ndryshimet qe kane ndodhur keto dy vitet e fundit”. 6. “Le passé est toujours présent” • Projekt : Te njohim monumente historike te Frances si dhe historine e tyre
9Uniteti 9 : "Entreprendre" Objektivat gjate ketij uniteti : • Si te ndertojme nje projekt, te shprehim nevojat e te percaktojme etapat e realizimit te tij; •
10Uniteti 9 "Entreprendre" Si te shprehemi per te ardhmen; • Si shprehemi mbi nje nderrmarrje; •
11Uniteti 9 "Entreprendre" Si te perdorim peremrin “en” ; Projekt: "Votre entreprise de reve"
12Uniteti 10 : "Prendre des decisions" Objektivat e ketij uniteti : • Si te shprehim shkallen krahasore; • Si te flasim per ngjashmerite dhe ndryshimet;
13Uniteti 10: "Prendre des decisions" : Si te bejme supozime; Quiz
14Uniteti 11 : "Faaire face aux problemes" Objektivat e ketij uniteti : • Si te shprehemi mbi nje problem, per shendetin; si te ndalojme e te lejojme;
15Uniteti 11 : Si te perballemi me veshtiresite Objektivat e ketij uniteti : • Te njohim jeten politike ne France; Projekt: "La vie politique en France et en Albanie"
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11515
Gjysmë finale 11515
Provimi final 11515
Të tjera 144
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)