Emri i Lëndës : Aftësi Komunikimi II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 116-1 B 2 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Të përmirësojë aftësitë teorike dhe praktike të studentëve në komunikim, si një nga celsat për sukses dhe lumturie ne jete.
Objektivat Qëllimet kryesore të kursit përfshijnë, por nuk janë të limituara, një kuptim të përgjithshëm të komunikimit të njeriut si shkencë dhe një zgjidhje të ndërveprimeve kompetente si në vendin e punës ashtu dhe në të folurin publik. Si i tillë, në fund të kursit studentët priten të jenë kompetentë të lartë si në komunikimin verbal dhe atë joverbal si edhe në komunikimin e tyre teknik.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Veteperceptimi: te kuptosh rolin e personalitetit ne komunikim me Myers-Briggs
2Veteperceptimi: te kuptosh temperamentin me 4 humoret Grek
3Personi ideal, person i projektuar dhe personi real. Permiresimi dhe pranimi i vetevetes
4Aftesite per debat 1: statistike, argumente moral, logjik dhe utilitarian
5Aftesite per debat 2: presentimi dhe powerpoint
6Arti i tregimit të historisë 1 “the sneetches”
7Arti i tregimit te historise 2 “the emporer’s new clothes”
8Provim Gjysmëfinal
9Tregimi I histories si agjenti transformimit
10Te shkruash nje raport interesant dhe i saktë
11Nga Churchill tek Obama, fjalime publike ne epoke modern
12Si te besh nje debat te mirefillt. Konflikti, konfrontimi, mirekuptimi
13Stilet e udheheqjes
14Stilet e udheheqjes
15Përsëritje javët 1-14
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët e këtij kursi priten të fitojnë kuptimin teorik të aspekteve më kryesore të komunikimit në nivele të ndryshme: intrapersonal, ndërpersonal, komunikim ne grupe, komunikim publike, komunikimit masiv.
2Studentët e suksesshëm priten gjithashtu të zotërojnë elementët kryesore të komunikimeve teknike lidhur me komunikimin e biznesit dhe raporteve të hulumtuara.
3Aplikimi i njohurive të sipër përmendura në jetën e tyre të përditshme si edhe shfaqjet e tyre në publik.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11212
Gjysmë finale 155
Provimi final 188
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 101
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.04
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)