"Ditët e informimit të maturantëve"

Me organizim nga Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë, zhvillohet aktiviteti "Ditët e informimit të maturantëve", ku të gjithë maturantët e gjimnazeve publike dhe private kanë mundësinë të njihen me degët, programet e studimit dhe kriteret e IAL-ve publike dhe private.

Përgjatë 2 javëve, në mjediset e palestrës së shkollës "Qemal Stafa", e pranishme do të jetë edhe stenda e Kolegjit Universitar “Bedër”, ku të gjithë maturantët e interesuar kanë mundësinë të marrin çdo informacion të nevojshëm rreth degëve, tarifave, mundësive të përfitimit të bursave etj.

Ju mirëpresim, çdo ditë nga data 19.02.2018 deri më 02.03.2018, ora 14:00 - 18:00!