Kodi i Lëndës : ELL 541
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2017-2018 / Vjeshtë ELL 541-1 Praktikë mësimore Arti Omeri, PhD
2016-2017 / Vjeshtë ELL 541-1 Praktikë mësimore Arti Omeri, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ELL 541-1 Praktikë mësimore Mahmut Terci, PhD