Kodi i Lëndës : ELL 502
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Pranverë ELL 502-1 Metoda Kërkimore Isa Erbaş, PhD