Botime Shkencore

1

PhD Mahmut Terci

Papers In Journals

Books

  • Get the Point 3 (Reading Book) - Selt Publishing, 1996, Istanbul TURKEY
  • Speed Up Course Book 2 (Course Book) - Selt Publishing 1996, Istanbul TURKEY
  • Speed Up Grammar 2 (Grammar Book) - Selt Publishing 1996, Istanbul TURKEY
2

PhD  Ilda Poshi

3

PhD Lediana Beshaj

4

PhD Isa Erbas

5

PhD Candidate Mehmet Aslan

6

PhD Candidate Arti Omeri

  • Konflikti dhe komunikimi në klasë, Konferenca Ndërkombëtare “Challenges and Quality Development in Higher Education”, 22 – 23 qershor 2012, Shkolla e Lartë “Hëna e Plotë” (Bedër). Tiranë, Shqipëri.