Kodi i Lëndës : ELL 351
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2016-2017 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit Mehmet Aslan, PhD Candidate
2015-2016 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit Mehmet Aslan, PhD Candidate
2014-2015 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit Lediana Beshaj, PhD
2013-2014 / Semestri i Verës ELL 351-1 Vepra e Shekspirit Mehmet Aslan, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë ELL 351-1 Vepra e Shekspirit Mehmet Aslan, PhD Candidate